VÅRA TJÄNSTER

BRYGGOR & KONSTRUKTIONER

BRYGGOR & KONSTRUKTIONER

Fasta bryggor, flytbryggor, båthus och mycket mer Innan man bygger en brygga finns det många aspekter att ta hänsyn till, som tex vattendjup, bottenbeskaffenhet, geografiskt läge, isförhållanden, båttrafik med mera. Vi på Sjögrävarn har många års erfarenhet av att bygga fasta pålade bryggor och stenkistor. Vi bygger också bryggor direkt på berget med nedborrade dubb […]

MUDDRING & VASSRÖJNING

MUDDRING & VASSRÖJNING

Vi utför vassröjning och muddring med specialbyggt grundgående mudderverk. Muddringen utförs med gripskopa istället för öppen skopa. Detta medför minskad grumling och därmed mindre negativ miljöpåverkan. Inom detta segment är våra jobb väldigt varierande. Det kan vara allt från att ta bort några kvadratmeter vass bredvid er brygga till att fördjupa en hel gästhamn. Inget jobb […]

TRANSPORTER & BÄRGNING

TRANSPORTER & BÄRGNING

Sjötransporter av maskiner, byggmaterial, sand, jord och grus till öar och svårtillgängliga tomter. Med våra kranförsedda fartyg assisterar vi både polis och försäkringsbolag med bärgningar av fritidsbåtar m.m.