Fasta bryggor, flytbryggor, båthus och mycket mer

Innan man bygger en brygga finns det många aspekter att ta hänsyn till, som tex vattendjup, bottenbeskaffenhet, geografiskt läge, isförhållanden, båttrafik med mera.

Vi på Sjögrävarn har många års erfarenhet av att bygga fasta pålade bryggor och stenkistor. Vi bygger också bryggor direkt på berget med nedborrade dubb som grund. Vi bygger mestadels i trä men utför även konstruktioner i stål och betong. Vi samarbetar även med flertalet leverantörer av flytbryggor.

Att vi är så breda gör att vi står fria att kunna hjälpa till med den brygglösning som är bäst just för dig. Vi är inte tvingade att sälja på våra kunder t.ex. en flytbrygga av ena eller andra modellen utan kan vara helt fria att hjälpa till att hitta en lösning som passar för just era förhållanden.

Övriga konstruktioner

Vi bygger även på plats efter önskemål båthus, sjöbodar och självklart bastustugor. De sistnämnda levererar vi ofta färdiga på en stabil egentillverkad flotte. Vi kan även erbjuda flytande båthus.

IMG_1602