• luftpump 2
  • luftpump 3
  • luftpump 1

På våren när dagarna är varma och nätterna kalla så växer isen och det kan ställa till problem för den som har brygga på ett utsatt ställe. För att skydda sig mot detta installerar vi luftpaket som håller isfritt runt hela bryggan.