• 751

Vi utför vassröjning och muddring med specialbyggt grundgående mudderverk.

Muddringen utförs med gripskopa istället för öppen skopa. Detta medför minskad grumling och därmed mindre negativ miljöpåverkan. Inom detta segment är våra jobb väldigt varierande. Det kan vara allt från att ta bort några kvadratmeter vass bredvid er brygga till att fördjupa en hel gästhamn. Inget jobb är för stort eller för litet för oss. Tvärtom välkomnar vi mångfalden i våra uppdrag.

 

Skriv en kommentar